Namaz Sureleri
Namaz Sureleri
Furkan Suresi Türkçe Okunuşu 1.Tebarakellezı nezzelel fürkane ala abdihı li yekune ...
5 ay önce
Namaz Sureleri
Rabbena Atina Duası Okunuşu "Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ...
5 ay önce
Namaz Sureleri
Okunuşu: Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mu'minine yevme yekûmu'l hisâb. Anlamı: Ey bizim Rabbimiz! ...
5 ay önce
Namaz Sureleri
Okunuşu:  Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu. 2- Ve raeyte’n-nâse yedhulûne ...
5 ay önce
Namaz Sureleri
Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn. 2- Lâ a’budu mâ ta’budûn. 3- ...
5 ay önce
Namaz Sureleri
Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. 2- Fesalli li-Rabbike ve’nhar. 3- ...
5 ay önce
Namaz Sureleri
Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn. 2- Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm. 3- Ve ...
5 ay önce
Namaz Sureleri
https://www.youtube.com/watch?v=rhv0JJSCwRI Bismillahirrahmanirrahîm Yâsîn. Vel Kur'ân-il hakîm. İnneke leminel mürselîn. Alâ sırâtın müstakîm. Tenzîlel azîzirrahîm. Litünzira kavmen mâ ...
5 ay önce
Namaz Sureleri
TEBBET SURESİ OKUNUŞU Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb 2- Mâ ...
5 ay önce
Namaz Sureleri
Duha Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vedduha 2- Velleyli iza seca 3- Ma vedde'ake rabbüke ...
5 ay önce
En Çok Okunanlar
  22

  Fatiha Suresi

  20

  İhlas Suresi

  19

  Kâfirûn Sûresi

© NamazSureleri.Org 2020