Namaz Sureleri
Namaz Sureleri
Furkan Suresi Türkçe Okunuşu 1.Tebarakellezı nezzelel fürkane ala abdihı li yekune ...
2 sene önce
Namaz Sureleri
Rabbena Atina Duası Okunuşu "Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ...
2 sene önce
Namaz Sureleri
Okunuşu: Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mu'minine yevme yekûmu'l hisâb. Anlamı: Ey bizim Rabbimiz! ...
2 sene önce
Namaz Sureleri
Okunuşu:  Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu. 2- Ve raeyte’n-nâse yedhulûne ...
2 sene önce
Namaz Sureleri
Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn. 2- Lâ a’budu mâ ta’budûn. 3- ...
2 sene önce
Namaz Sureleri
Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. 2- Fesalli li-Rabbike ve’nhar. 3- ...
2 sene önce
Namaz Sureleri
Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn. 2- Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm. 3- Ve ...
2 sene önce
Namaz Sureleri
https://www.youtube.com/watch?v=rhv0JJSCwRI Bismillahirrahmanirrahîm Yâsîn. Vel Kur'ân-il hakîm. İnneke leminel mürselîn. Alâ sırâtın müstakîm. Tenzîlel azîzirrahîm. Litünzira kavmen mâ ...
2 sene önce
Namaz Sureleri
TEBBET SURESİ OKUNUŞU Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb 2- Mâ ...
2 sene önce
Namaz Sureleri
Duha Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vedduha 2- Velleyli iza seca 3- Ma vedde'ake rabbüke ...
2 sene önce
En Çok Okunanlar
  101

  Nas Suresi

  100

  Fatiha Suresi

  100

  Furkan Suresi

© NamazSureleri.Org 2020
şekilli nick yazma